Електромагнітне сушіння деревини

Цю статтю імпортовано зі старого сайту, деякі елементи можуть відображатися некоректно 
Сушіння деревини є надзвичайно важливою ланкою в технологічному процесі механічної обробки деревини. Серед відомих способів особливе місце посідає технологія сушіння деревини струмом високої частоти (СВЧ). Однак широкого практичного застосування ця технологія у деревообробній промисловості не знайшла через великі витрати електроенергії.

У світовій практиці сушіння деревини СВЧ комбінують із конвективним (або вакуумним) сушінням у камерах періодичної дії або в конвеєрних камерах зі складним технологічним обладнанням.

На ряді підприємств впроваджено у виробництво безкамерне сушіння твердих і м'яких порід деревини різної товщини і початкової вологості електромагнітними хвилями на відкритих виробничих площах при температурі навколишнього повітря, близької до температури роси.

Сушіння деревини електромагнітними хвилями, згідно з розробленою технологією сушіння, опромінюється поверхня пласті тангенціального або радіального розпилу деревини частотою електромагнітної хвилі, яка адекватна частоті власних валентних коливань молекул води, при чому поверхні деревини зберігають температуру навколишнього повітря, що сприяє інтенсивному процесу усунення вологи з цих поверхонь під час сушіння.

Сушіння обрізних дощок (брусів, сортиментів), згідно з розробленою технологією, яка захищена двома патентами України, реалізується за допомогою пристрою з укріпленим по центру джерелом електромагнітних хвиль. Об'єм одночасного завантаження пристрою деревиною мінявся в межах від 0,25 м3 до 25 м3. Початкова вологість заболонної зони твердої або м'якої порід деревини в одній партії завантаження змінювалась у межах 60-80 відсотків.

Режим діатермічного нагрівання деревини корелювався віддаллю між генератором електромагнітних хвиль і опромінюваною поверхнею пласті. Ізотермічний режим деревини упродовж процесу опромінення електромагнітними хвилями підтримується за допомогою електронного автоматичного блоку керування процесом сушіння до кінцевої вологості 8%. Температура навколишнього повітря на початковому етапі сушіння підтримувалась приблизно 12 ОС.

Затрати на сушіння деревини визначаються переважно затратами електроенергії на живлення генератора електромагнітних хвиль. Вартість сушіння 1 м3 бруса 6,1x0,21x0,21 їм м'якої породи деревини з початковою вологістю 80% до кінцевої 18% за 150 годин опромінення електромагнітними хвилями становила близько 10 грн. Сушіння твердих порід деревини здійснюється протягом 240 годин опромінення. Технологічне обладнання монтується протягом однієї робочої зміни.

Якість висушених дощок (брусів, сортименту) оцінювали при їх розпилюванні на зразки для дослідження перепаду вологості по перерізу, наявності мікротріщин і торцевих тріщин. Аналіз результатів візуальних і фізико-механічних досліджень зразків у кожному циклі сушіння деревини різної породи, товщини і початкової вологості деревини показав, що висушений до кінцевої вологості 8% дерев'яний матеріал не міняв кольору, текстури й фактури, не було виявлено деформацій і торцевих тріщин.За матерілами Всеукраїнської галузевої газети "Деревообробник"
derevoobrobnyk.com