Організація господарювання в державних лісах Австрії

Цю статтю імпортовано зі старого сайту, деякі елементи можуть відображатися некоректно 

Анатолій САБАДИР,
завідувач відділом технічної політики і інвестицій Держкомлісгоспу України,
Володимир КОРЖОВ,
кандидат технічних наук, завідувач лабораторією природозберігаючих лісових технологій УкрНДІгірліс.

Ліси, які знаходяться в державному володінні Австрійської Республіки, становлять лише 18% лісових площ країни. Більшість з них раніше належали родині Габсбургів, яка правила Австро-Угорською імперією декілька століть, і були націоналізовані після І світової війни. З 1925 року почала функціонувати державна установа “Австрійські державні ліси”, підприємства якої розкидані по всій країні та переважно розміщені на схилах Альпійської гряди, однієї з найбільших в Європі гірських систем висотою до 3800 м.

Основні характеристики лісового фонду, що перебувають в державному володінні Австрійської Республіки.

Таблиця 1

Найменування показників

Величина

Примітка

Загальна площа, тис. га

в т. ч. покрита лісом, тис. га

Площа лісів промислового значення, тис. га

Розрахункова лісосіка, млн. м

Обсяг лісозаготівель, млн. м

856

524

361

1,99

1,69

в 2000 році

в 2000 році

Австрія – лісова країна, для якої характерні суворі та постійні закони, спрямовані на збереження захисних і природоформуючих функцій лісів в умовах інтенсивного лісокористування. Принцип сталого ведення лісового господарства застосовується понад століття. При цьому державні закони однаково суворі та обов’язкові до виконання як в приватних, так і в державних лісах, що покращує стан лісів і безперервне виконання ними таких основних чотирьох функцій: господарської, захисної, рекреаційної і природоформуючої.

Тривалий час управління лісами, які знаходились у володінні Австрійської Республіки, здійснювалося державною структурою. Однак сучасні підходи до організації ведення лісового господарства вимагали прийняття змін. Тому парламент країни в 1986 році прийняв закон про створення акціонерного товариства “Австрійські державні ліси” (“Osterreichische Bundesforste AG” (OBf AG)). Відповідно до цього закону колишнє підприємство було відокремлено від федерального бюджету і функціонує як акціонерне товариство, причому Австрія залишається цілковитим власником лісів і водного господарства. 96,5% всіх акцій акціонерного товариства, належить також державі й перебуває в безпосередньому управлінні Міністра земель, лісів і водного господарства. OBf AG фінансово незалежне від держави і, крім загально обов’язкових податків, повинно сплачувати податок за користування лісовими ресурсами. Цим законом також передбачено перерахування до державного бюджету 50% від отримуваного товариством прибутку.
Загальні показники трансформації державного підприємства в акціонерне товариство. Відбулося значне скорочення структурних одиниць, переважно за рахунок їх укрупнення та ліквідації бюрократичних і допоміжних структур. Такий принцип управління державними лісами має переваги, які полягають в можливостях застосування підприємницького мислення, спрямованого на зниження непродуктивних витрат, технологічності господарювання, командного принципу управління, децентралізації та відміни жорсткого регулювання, що стримує ініціативу працівників. Треба відзначити, що контроль за дотриманням лісового законодавства в лісах, переданих в користування акціонерному товариству, як і в лісах інших власників здійснюють реґіональні лісові інспекції, підпорядковані міністерству земель, лісів і водного господарства, що дає змогу забезпечити дієвий контроль.

Стратегія діяльності OBf AG полягає в досягненні конкретних цілей стосовно тих чи інших напрямів діяльності, а саме:

- лісове господарство – збереження лісових насаджень і поліпшення використання їх багатофункціональних можливостей, орієнтація на лідерство за рахунок інновацій в лісівництві;

- екологія – ведення лісового господарства наближене до природи, збереженість ландшафтів, формування почуття екологічної відповідальності в суспільстві;

- економіка – рентабельність господарювання не нижче 15%, забезпечення довгострокової життєздатності та прибутковості за рахунок зростання продуктивності лісового господарства, розвитку комерційного використання нерухомості як додаткового економічного базису та інтернаціоналізації виробничої діяльності.

Прийнята структура управління дозволяє забезпечувати ведення лісового господарства на принципах сталого розвитку та ефективне лісокористування шляхом створення належної транспортної мережі в лісовому фонді, а також застосування сучасних систем лісозаготівельних машин. Слід відзначити прагнення до розширення різнопланового використання всіх корисних функцій лісів. Нині основний дохід (близько 80%), зазвичай, отримують за рахунок продаж круглих лісоматеріалів. Однак решту доходів приносить мисливство, рибальство, туризм, ресурси мінералів (гравій, камінь) і водні ресурси. При цьому, мисливство дає найбільш вагомий внесок. Проведена реорганізація та застосування наведених принципів господарювання дозволило АТ “Австрійські державні ліси” за короткий період свого функціонування передати державі понад $100 млн. із своїх прибутків, а також викупити 25% акцій великого деревообробного підприємства (1,1 млн. м річний обсяг переробки), що дозволяє ґарантувати збут своєї продукції. Динаміка платежів державі, які проводить товариство з часу свого створення, підтверджує правильність прийнятого парламентом рішення щодо створення ефективної форми управління веденням лісового господарства в державних лісах.

Газета "Деревообробник"