Лісівники – не бійтесь відповідальності

Цю статтю імпортовано зі старого сайту, деякі елементи можуть відображатися некоректно
FSC вважає, що законодавство України потрібно адаптувати під міжнародні стандарти сертифікації лісів.

В Національному університеті біоресурсів і природокористування відбулася міжнародна науково-практична конференція «Соціальні і екологічні виклики лісам і лісовому менеджменту та їх подолання». Українські та зарубіжні експерти, які взяли в ній участь, приділили велику увагу питанням викликів і розвитку лісової галузі України в контексті природних змін, а також інституційним та економічним механізмам трансформації вітчизняного лісового господарства до адаптаційного менеджменту.

На міжнародній науково-практичній конференції, що пройшла у НУБіПі, фахівці акцентували увагу на тому, що сьогодні в Україні процес реформування лісового господарства носить не системний та стратегічний характер, а недалекоглядний та часто дискримінаційний. Це призводить, по-перше, до посилення фіскального тиску на лісогосподарські підприємства, чим позбавляє їх можливості розширено відтворювати лісоресурсний потенціал. По-друге, обмежує господарську діяльність, наприклад, при проведенні санітарних заходів. Представники лісової науки, практики, закордонні колеги вважають, що за умов таких протиріч та при відсутності стратегії розвитку лісової галузі, лісівникам складно використовувати апробовані у розвинутих країнах моделі лісового менеджменту. Тим не менше сертифікація українських лісів триває. Про виклики та можливості подолання проблемних питань, пов’язаних із лісовим менеджментом «Лісовому і мисливському журналу» розповів кандидат сільськогосподарських наук, ди­ректор Національного представництва FSC в Україні Павло Кравець.

– Павле Васильовичу, Ваша доповідь називалася «Відповідь FSC на виклики в лісовому господарстві України». Розкажіть, будь ласка, які, з точки зору міжнародної організації, яку Ви представляєте, є сьогодні найбільші виклики в лісовій галузі України?

– Мова йде про комплексні виклики, зумовлені глобальними змінами клімату: ми розуміємо, що це – наша дійсність, українські ліси зазнають цього негативного глобального впливу, який позначається в їх ослабленні, у збільшенні кількості катастрофічних природних явищ таких як: буревії, посухи, грози та інше. З іншого боку, слід говорити про ті умови, які штучно створює держава, ускладнюючи ті законодавчі основи, на яких функціонує лісова галузь. Відповідно, вони не поліпшують роботу лісівників… Ми розуміємо, що вже сталися такі негативні речі, які ускладнюють діяльність і доводять іноді до повного абсурду – коли потрібно робити речі, які позбавлені будь-якого сенсу, логіки, і не кореспондують із певними лісівничими засадами лісового господарства.

І третє – це те, що попередня практика ведення лісогосподарства в Україні базувалася на уніфікованих певних підходах, коли, в основному, створювалися ліси штучного походження з дуже спрощеною вертикальною чи монодомінантною структурою: коли ліси більше нагадували щось на зразок плантацій – одна порода. Це проста практика створення лісу, без змішування з іншими деревними видами. Таким чином ми створили ліси – у нас більше 50% лісів є штучно створеними та не є біологічно стійкими, які визначально є менш стійкими до якихось несприятливих антропогенних чи природних впливів. І, якщо підсумувати, то глобальні чинники у вигляді потепління, зміни температури, почастішання катастрофічних явищ плюс зміни до нашого законодавства, які є досить негнучкими і створюють додаткові проблеми, – це ті виклики, які зараз не дають змоги нам оперативно вирішувати всі ці завдання.

Крім того, відсутність загального дороговказу, політичної волі, нерозуміння в якому напрямку здійснювати реформування, здійснення урядом якихось хаотичних дій, намагаючись гасити пожежу одиночними діями… В сукупності маємо такий негатив.

– Які шляхи виходу з кризи пропонує ваша організація?

– Перш за все, ми вважаємо, що необхідно формувати національну лісову політику і стратегію, бо без неї ми, як корабель без вітрила: якщо не знаємо куди ми пливемо, то нас приб’є невідомо до якого берега… Має бути визначений напрямок нашого розвитку і діяльності. Потрібно вносити зміни до законодавства, яке не те що не сприяє, а й погіршує умови господарювання і поглиблює проблеми, які існують.

І третє, – це адаптивний менеджмент. Сама система ведення лісового менеджменту будується на певних канонах, певних засадах. Але ті зміни, які відбуваються, вже говорять про необхідність більш швидкої адаптації – необхідно швидше приймати рішення, маючи систему оцінки і моніторингу, яка буде давати оперативну інформацію про зміни, які відбуваються і прогнози того, що трапиться. Тому, коли ми говоримо про систему менеджменту, то вона повинна бути більш гнучка, швидше реагувати на ті виклики, повинна не чекати, коли буде прийнятий закон, а потім – підзаконний акт… Підприємство має мати більшу свободу дій для того, щоб створювати лісові різновидові насадження, не чекаючи, що хтось дасть певну вказівку. З нашого боку, з боку міжнародної організації, яка створила стандарти відповідального ведення лісового господарства, ми пропонуємо ті «рецепти», про які я кажу. Шляхом впровадження нашого стандарту, який базується на підходах адаптивного лісового менеджменту, намагаємося надати інструментарій задля вирішення зазначених викликів, яким є оцінка потенційного впливу на довкілля, моніторинг плану ведення господарства та його відповідне коригування, оцінка соціальних і екологічних наслідків діяльності.

– Які можете назвати гарні приклади запровадження лісового менеджменту? Чому в Україні немає масової сертифікації лісів? Які тут проблеми?

– У нас багато сертифікованих лісових господарств, і серед них є такі, які ми називаємо лідерами. Вони не чекають, а рухаються вперед: в тому ж Сколівському лісогосподарстві, Тетерівському й інших – вони зрозуміли необхідність і не чекають вказівок: уже починають здійснювати ті лісівничі прийоми і заходи, які відповідають саме цьому адаптивному лісовому менеджменту… Тут потрібно поспішати, не поспішаючи. Чотири мільйони гектарів сертифікованих лісів – це дуже високий показник для України, навіть у порівнянні з іншими країнами Європи. Сьогодні треба використовувати всі можливості, аби запроваджувати адаптивний менеджмент. Це може здійснюватися з сертифікацією (або зі сприянням) чи без сприяння, за допомогою держави чи без. Але якщо господарства сертифіковані, то треба заглиблюватися та виконувати вимоги стандарту не формально, а сприймаючи його глибинний зміст. А там власне якраз «зашиті» всі аспекти адаптивного менеджменту.

– Тобто проблемним питанням для нас є у виконанні змісту, а не лише у формальній сертифікації?

– Виконання полягає в тому, щоб підходити не формально, а звертати увагу на цілу низку вимог, які спонукають лісові господарства бути більш відповідальними. І тут, на превеликий жаль, виникають навіть певною мірою протиріччя. Тому що вимоги стандарту є добровільні – він спонукає до прийняття самостійних рішень, а наше законодавство буває настільки заформалізованим, і настільки воно ставить певні рамки, що господарство опиняється перед вибором як поступати: чи бути більш гнучким, вільним, чи йти за прописаними схемами. Це – теж питання, яке ми виносимо на розгляд і пропонуємо змінювати законодавство відповідно до вимог сертифікації.

– Які можуть бути поради лісівникам від вашої організації?

– Перш за все, треба чітко слідувати вимогам сертифікації, не боятися. Це для тих господарств, які ще роздумують. Але найголовніше – вже не боятися брати на себе відповідальність, і вже зараз приймати ті рішення, які забезпечуватимуть у майбутньому формування нових лісів, які є більш стійкими до змін клімату і більше відповідають сьогоднішнім вимогам. Бо сьогодні просто посадити ліс, як садили раніше – цього вже не достатньо.

Оксана МИКОЛЮК,
“Лісовий і мисливський журнал”

https://ekoinform.com.ua